เมนูหลัก
+  เมนูหลัก
+  ประวัติโรงพยาบาล
+  ผู้บริหารโรงพยาบาล
+  โครงสร้างองค์กร
+  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
+  การให้บริการผู้ป่วย
+  SLA มาตรฐานการให้บริการ
+  นโยบาย |ระเบียบ |มาตรฐาน
+  แผนงาน ผลการดำเนินงาน
+  งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
+  ขั้นตอน เอกสารหน่วยงาน
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  สมุดเยี่ยม
+  บล็อก
+  ดาวน์โหลด
+  สาระน่ารู้
+  ประมวลภาพกิจกรรม
+  ปฏิทินกิจกรรม
+  กระดานข่าว
+  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
+  Administrator
Link เพื่อนบ้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 คลังความรู้ KM
  BACK OFFICE
   

  แนวทางปฏิบัติในการเดินทางไปราชการรวมทั้ง ผังเบิก ยืม คืนเงิน

 ข้อกำหนดการลา สิทธิประโยชน์ของข้าราการ

 แนวทางการพัฒนาเส้นทางการเติบโตตามสายงานบริหาร (การวางแผนการสืบทอดตาแหน่งองค์พยาบาล)

 ค่มูือปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ 
 รู้จัก...โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน (คู่มือ สำหรับบุคลากรใหม่ )

 แนวทางการเขียนหนังสือราชการ 

 คู่มือเพื่อขอรับบริการพัสดุ 2561

 

  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์

 การป้องกันการติดเชื้อในงานโภชนาการ
 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้องานซักฟอก
 ต.ยคู่มือสูตรอาหารความดันสูง-รพ.ธมส
 ต.ยคู่มือสูตรอาหารเบาหวาน-รพ.ธมส
 ต.ยคู่มือสูตรอาหารโรคเก๊าท์-รพ.ธมส

   

 
วันที่เขียน: 31-10-2018
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 182คน: