เมนูหลัก
+  เมนูหลัก
+  ประวัติโรงพยาบาล
+  ผู้บริหารโรงพยาบาล
+  โครงสร้างองค์กร
+  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
+  การให้บริการผู้ป่วย
+  SLA มาตรฐานการให้บริการ
+  นโยบาย |ระเบียบ |มาตรฐาน
+  แผนงาน ผลการดำเนินงาน
+  งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
+  ขั้นตอน เอกสารหน่วยงาน
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  สมุดเยี่ยม
+  บล็อก
+  ดาวน์โหลด
+  สาระน่ารู้
+  ประมวลภาพกิจกรรม
+  ปฏิทินกิจกรรม
+  กระดานข่าว
+  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
+  Administrator
Link เพื่อนบ้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
               
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
   ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 
   รายการจัดหาแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 
   มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีจัดซื้อจัดจ้าง 

ปีงบประมาณ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

2561

 ตุลาคม 2560
 พฤศจิกายน 2560
 ธันวาคม 2560
 มกราคม 2561
 กุมภาพันธ์ 2561
 มีนาคม 2561
 เมษายน 2561

2560

 ตุลาคม 2559
 พฤศจิกายน 2559
 ธันวาคม 2559
 มกราคม 2560
 กุมภาพันธ์ 2560
 มีนาคม 2560
 เมษายน 2560
 พฤษภาคม 2560
 มิถุนายน 2560
 กรกฎาคม 2560
 สิงหาคม 2560
 กันยายน 2560

 2559  

 ตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558 
 มกราคม 2559  
 กุมภาพันธ์ 2559 
 มีนาคม 2559 
 เมษายน 2559 
 พฤษภาคม 2559  
 มิถุนายน 2559   
 กรกฎาคม 2559   
 สิงหาคม 2559  
 กันยายน 2559  

2558

 ไตรมาสที่1-ตุลาคม-ธันวาคม-2557

 ไตรมาสที่2-มกราคม-มีนาคม-2558 
     ตามแผน-ไตรมาสที่2-มกราคม-มีนาคม-2558 

     ไตรมาสที่3-เมษายน-มิถุนายน-2558 
     ตามแผน-ไตรมาสที่3-เมษายน-มิถุนายน-2558  

     ไตรมาสที่4-กรกฏาคม-กันยายน-2558         
     ตามแผน-ไตรมาสที่4-กรกฏาคม-กันยายน-2558 

2557

   การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   

2556

   การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  

2555

   การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง