เมนูหลัก
+  เมนูหลัก
+  ประวัติโรงพยาบาล
+  ผู้บริหารโรงพยาบาล
+  โครงสร้างองค์กร
+  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
+  การให้บริการผู้ป่วย
+  SLA มาตรฐานการให้บริการ
+  นโยบาย |ระเบียบ |มาตรฐาน
+  แผนงาน ผลการดำเนินงาน
+  งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
+  ขั้นตอน เอกสารหน่วยงาน
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  สมุดเยี่ยม
+  บล็อก
+  ดาวน์โหลด
+  สาระน่ารู้
+  ประมวลภาพกิจกรรม
+  ปฏิทินกิจกรรม
+  กระดานข่าว
+  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
+  Administrator
Link เพื่อนบ้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวกิจกรรม และแวดวงสาธารณสุข
สาระน่ารู้ เพิ่มเมื่อ อ่าน(ครั้ง)
  ประชุมวิชาการยาเสพติด ครั้งที่ 16
14-08-2015 986
  กิจกรรม Happy money ครั้งที่ 1/2561
21-03-2018 500
  กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา และแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558
14-09-2015 1079
  กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2558
13-08-2015 1425
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
14-09-2015 1209
  งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา
07-12-2017 1152
  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย Interhospital Case Conference Of PMNIDAT and Thanyarak Hospital
28-08-2018 385
  แนวปฎิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ social media ของผู้ปฎิบัติงานด้านสุขภาพ
07-12-2017 751
  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และเกณฑ์มาตรฐาน ให้การรับรองคุณภาพสถานบำบัดฟื้นฟู
08-01-2018 718
  ผู้บริหาร บุคลากร ร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริตเพื่อต่อต้านการทุจริต
01-05-2018 452