เมนูหลัก
+  เมนูหลัก
+  ประวัติโรงพยาบาล
+  ผู้บริหารโรงพยาบาล
+  โครงสร้างองค์กร
+  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
+  การให้บริการผู้ป่วย
+  SLA มาตรฐานการให้บริการ
+  นโยบาย |ระเบียบ |มาตรฐาน
+  แผนงาน ผลการดำเนินงาน
+  งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
+  ขั้นตอน เอกสารหน่วยงาน
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  สมุดเยี่ยม
+  บล็อก
+  ดาวน์โหลด
+  สาระน่ารู้
+  ประมวลภาพกิจกรรม
+  ปฏิทินกิจกรรม
+  กระดานข่าว
+  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
+  Administrator
Link เพื่อนบ้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวกิจกรรมและแวดวงสาธารณสุข
  แนวปฎิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ social media ของผู้ปฎิบัติงานด้านสุขภาพ


 

 นโยบายเกี่ยวกับในการใช้สื่่อสังคมออนไลน์ 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน 

ประกาศคณะกรรมการสุขภาพ 
แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์
ของผูปฏิบัติงานด้านสุขภาพ 


 ภาพประกอบความรู้     


   

   

   

   

   


 
แผ่นพับประกอบความรู้   

          

 ที่มา  :    สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  https://www.nationalhealth.or.th/the-rights-to-health

เครดิตรูปภาพ :
https://www.cityoflondon.gov.uk/about-the-city/about-us/PublishingImages/social-media.jpg
https://www.linkedin.com/pulse/best-time-post-social-media-kamal-ganwani


 
วันที่เขียน: 07-12-2017
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 681 คน: