เมนูหลัก
+  เมนูหลัก
+  ประวัติโรงพยาบาล
+  ผู้บริหารโรงพยาบาล
+  โครงสร้างองค์กร
+  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
+  การให้บริการผู้ป่วย
+  SLA มาตรฐานการให้บริการ
+  นโยบาย |ระเบียบ |มาตรฐาน
+  แผนงาน ผลการดำเนินงาน
+  งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
+  ขั้นตอน เอกสารหน่วยงาน
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  สมุดเยี่ยม
+  บล็อก
+  ดาวน์โหลด
+  สาระน่ารู้
+  ประมวลภาพกิจกรรม
+  ปฏิทินกิจกรรม
+  กระดานข่าว
+  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
+  Administrator
Link เพื่อนบ้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวกิจกรรมและแวดวงสาธารณสุข
  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และเกณฑ์มาตรฐาน ให้การรับรองคุณภาพสถานบำบัดฟื้นฟู

     

         ด้วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน จะดำเนินการจัดประประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้

และประเมินการดำเนินงานตามข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐานให้การรับรองคุณภาพสถานบำบัดฟื้นฟู

ทุกระบบทั่วประเทศในระหว่างวันที่ 17  - 18 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจและมีมาตรฐาน

ที่ใช้เป็นแนวทางในการวางแบบระบบงานให้การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรดภาพผู้ใช้ยาและสารเสพติดของหน่วยงาน

เพื่อพัฒนางานให้เกิดคุณภาพต่อไป


 

รายละเอียดตามเอกสารแนบดังนี้ครับ  
 

 
 

 
วันที่เขียน: 08-01-2018
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 718 คน: