เมนูหลัก
+  เมนูหลัก
+  ประวัติโรงพยาบาล
+  ผู้บริหารโรงพยาบาล
+  โครงสร้างองค์กร
+  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
+  การให้บริการผู้ป่วย
+  SLA มาตรฐานการให้บริการ
+  นโยบาย |ระเบียบ |มาตรฐาน
+  แผนงาน ผลการดำเนินงาน
+  งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
+  ขั้นตอน เอกสารหน่วยงาน
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  สมุดเยี่ยม
+  บล็อก
+  ดาวน์โหลด
+  สาระน่ารู้
+  ประมวลภาพกิจกรรม
+  ปฏิทินกิจกรรม
+  กระดานข่าว
+  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
+  Administrator
Link เพื่อนบ้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

ประกาศโรงพยาบาลธัญญาีรักษ์แม่ฮ่องสอน 
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ 
ของโรงพยาบาลธัญญาีรักษ์แม่ฮ่องสอน 

...........................................................................

ด้วยโรงพยาบาลธัญญาีรักษ์แม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัวจำนวน 2รายการ
ด้วยเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2557
โดยวิธีสอบราคา ดังนี้ 

1.เครื่องซักผ้า ขนาด 100 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง
2.เครื่องซักผ้า ขนาด 125 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง 
 
คลิกรายละเอียดเอกสารแนบครับ    
 


 
วันที่เขียน: 30-09-2013
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 1121 คน: