เมนูหลัก
+  เมนูหลัก
+  ประวัติโรงพยาบาล
+  ผู้บริหารโรงพยาบาล
+  โครงสร้างองค์กร
+  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
+  การให้บริการผู้ป่วย
+  SLA มาตรฐานการให้บริการ
+  นโยบาย |ระเบียบ |มาตรฐาน
+  แผนงาน ผลการดำเนินงาน
+  งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
+  ขั้นตอน เอกสารหน่วยงาน
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  สมุดเยี่ยม
+  บล็อก
+  ดาวน์โหลด
+  สาระน่ารู้
+  ประมวลภาพกิจกรรม
+  ปฏิทินกิจกรรม
+  กระดานข่าว
+  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
+  Administrator
Link เพื่อนบ้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศกรมการแพทย์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 12 ครอบครัว โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน

ประกาศกรมการแพทย์
เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 12 ครอบครัว
โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน (แบบเลขที่ 3852/2536+7386/2536) 1หลัง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
...........................................................................................
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบครับ

/ckfinder/userfiles/files/sob312-11-56.pdf


 
วันที่เขียน: 12-11-2013
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 1137 คน: