เมนูหลัก
+  เมนูหลัก
+  ประวัติโรงพยาบาล
+  ผู้บริหารโรงพยาบาล
+  โครงสร้างองค์กร
+  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
+  การให้บริการผู้ป่วย
+  SLA มาตรฐานการให้บริการ
+  นโยบาย |ระเบียบ |มาตรฐาน
+  แผนงาน ผลการดำเนินงาน
+  งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
+  ขั้นตอน เอกสารหน่วยงาน
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  สมุดเยี่ยม
+  บล็อก
+  ดาวน์โหลด
+  สาระน่ารู้
+  ประมวลภาพกิจกรรม
+  ปฏิทินกิจกรรม
+  กระดานข่าว
+  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
+  Administrator
Link เพื่อนบ้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  สอบราคาจ้างต่อเติมห้องอาหารผู้ป่วย ของรพ.ธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน

       ด้วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างต่อเติมห้องอาหารผู้ป่วย เนื่องจากผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น

และพื้นที่ใช้รับประทานอาหารไม่เพียงพอ และการดูแลด้านสุขลักษณะได้อย่างทั่งถึงและมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบครับ 

                   คลิก         /ckfinder/userfiles/files/passadu2-4-57.pdf

 

  


 
วันที่เขียน: 02-04-2014
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 1034 คน: