เมนูหลัก
+  เมนูหลัก
+  ประวัติโรงพยาบาล
+  ผู้บริหารโรงพยาบาล
+  โครงสร้างองค์กร
+  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
+  การให้บริการผู้ป่วย
+  SLA มาตรฐานการให้บริการ
+  นโยบาย |ระเบียบ |มาตรฐาน
+  แผนงาน ผลการดำเนินงาน
+  งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
+  ขั้นตอน เอกสารหน่วยงาน
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  สมุดเยี่ยม
+  บล็อก
+  ดาวน์โหลด
+  สาระน่ารู้
+  ประมวลภาพกิจกรรม
+  ปฏิทินกิจกรรม
+  กระดานข่าว
+  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
+  Administrator
Link เพื่อนบ้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศสอบราคาปรับปรุงอาคารรับผู้ป่วยและปฎิบัติงาน จำนวน1งาน

              

   ประกาศโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
เรื่องสอบราคา ปรับปรุงอาคารรับผู้ป่วยและปฎิบัติงาน เลขที่ 8146
โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน จำนวน 1 งาน
....................................................................................
ด้วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะสอบราคาปรับปรุงอาคารรับผู้ป่วยและปฎิบัติงาน เลขที่แบบ 8146
เพื่อให้มีความเป็นสัดส่วนในการดำเนินงานและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

รายละเอียดตามเอกสารแนบครับ 

/ckfinder/userfiles/files/passadu10757.pdf


 
วันที่เขียน: 10-07-2014
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 935 คน: