เมนูหลัก
+  เมนูหลัก
+  ประวัติโรงพยาบาล
+  ผู้บริหารโรงพยาบาล
+  โครงสร้างองค์กร
+  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
+  การให้บริการผู้ป่วย
+  SLA มาตรฐานการให้บริการ
+  นโยบาย |ระเบียบ |มาตรฐาน
+  แผนงาน ผลการดำเนินงาน
+  งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
+  ขั้นตอน เอกสารหน่วยงาน
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  สมุดเยี่ยม
+  บล็อก
+  ดาวน์โหลด
+  สาระน่ารู้
+  ประมวลภาพกิจกรรม
+  ปฏิทินกิจกรรม
+  กระดานข่าว
+  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
+  Administrator
Link เพื่อนบ้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคนไข้นอก โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน

 ประกาศกรมการแพทย์ 

เรื่อง ราคาจ้างก่อสร้างอาคารคนไข้นอก โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน 1 หลัง 


รายละเอียดเอกสาร 

เอกสารประกาศ     /ckfinder/userfiles/files/passadu1-3-11-57.pdf


เอกสารแนบการประกวดราคา  /ckfinder/userfiles/files/passadu2-3-11-57.pdf     


ราคากลางในการก่อสร้าง ปปช01   /ckfinder/userfiles/files/passadu3-3-11-57.pdf


ประมาณราคาก่อสร้างท้องถิ่น  /ckfinder/userfiles/files/passadu4-3-11-57.pdf 


 
วันที่เขียน: 03-11-2014
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 984 คน: