เมนูหลัก
+  เมนูหลัก
+  ประวัติโรงพยาบาล
+  ผู้บริหารโรงพยาบาล
+  โครงสร้างองค์กร
+  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
+  การให้บริการผู้ป่วย
+  SLA มาตรฐานการให้บริการ
+  นโยบาย |ระเบียบ |มาตรฐาน
+  แผนงาน ผลการดำเนินงาน
+  งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
+  ขั้นตอน เอกสารหน่วยงาน
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  สมุดเยี่ยม
+  บล็อก
+  ดาวน์โหลด
+  สาระน่ารู้
+  ประมวลภาพกิจกรรม
+  ปฏิทินกิจกรรม
+  กระดานข่าว
+  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
+  Administrator
Link เพื่อนบ้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)ประกาศ โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
จำนวน 1 คัน 

-------------------------------------------

ด้วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
จำนวน 1 คัน ราคากลางตั้งไว้เป็นเงินจำนวน 1,294,000 บาท เพื่อใช้สำหรับเป็นยานพาหนะโดยสารของโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก  /ckfinder/userfiles/files/passadu_van291257.pdf

เพิ่มเติม ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง /ckfinder/userfiles/files/passadu_van.pdf   

เพิ่มเติม
-   รับและยื่นซอง วันที่ 24 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 7  มกราคม  2558 เวลา 08.30 น.  -  16.30 น. ในวันเวลาราชการ
-   เปิดซองวันที่ 8 มกราคม 2558 เวลา 10.00 เป็นต้นไป

 
วันที่เขียน: 11-03-2015
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 988 คน: