เมนูหลัก
+  เมนูหลัก
+  ประวัติโรงพยาบาล
+  ผู้บริหารโรงพยาบาล
+  โครงสร้างองค์กร
+  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
+  การให้บริการผู้ป่วย
+  SLA มาตรฐานการให้บริการ
+  นโยบาย |ระเบียบ |มาตรฐาน
+  แผนงาน ผลการดำเนินงาน
+  งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
+  ขั้นตอน เอกสารหน่วยงาน
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  สมุดเยี่ยม
+  บล็อก
+  ดาวน์โหลด
+  สาระน่ารู้
+  ประมวลภาพกิจกรรม
+  ปฏิทินกิจกรรม
+  กระดานข่าว
+  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
+  Administrator
Link เพื่อนบ้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  สอบราคาจ้างต่อเติมอาคารพักพยาบาล(แฟลตครอบครัว)จำนวน 1 งาน


ประกาศโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
เรื่อง สอบราคาจ้างต่อเติมอาคารพักพยาบาล(แฟลตครอบครัว)
ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน จำนวน 1  งาน
...........................................................................................

ด้วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างต่อเติมอาคารพักพยาบาล
(แฟลตครอบครัว)จำนวน 1 งาน เพื่อใช้เป็นห้องพักรับรองสำหรับนักศึกษาฝึกงาน และเป็นสวัสดิการ
สำหรับเจ้าหน้าที่ในการรับรองญาติ ด้วยเงินนอกงบประมาณ (งานบำรุง)


รายละเอียดตามเอกสารแนบครับ /ckfinder/userfiles/files/ประกาศ.pdf


 
วันที่เขียน: 03-04-2015
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 916 คน: