เมนูหลัก
+  เมนูหลัก
+  ประวัติโรงพยาบาล
+  ผู้บริหารโรงพยาบาล
+  โครงสร้างองค์กร
+  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
+  การให้บริการผู้ป่วย
+  SLA มาตรฐานการให้บริการ
+  นโยบาย |ระเบียบ |มาตรฐาน
+  แผนงาน ผลการดำเนินงาน
+  งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
+  ขั้นตอน เอกสารหน่วยงาน
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  สมุดเยี่ยม
+  บล็อก
+  ดาวน์โหลด
+  สาระน่ารู้
+  ประมวลภาพกิจกรรม
+  ปฏิทินกิจกรรม
+  กระดานข่าว
+  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
+  Administrator
Link เพื่อนบ้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารพร้อมหลังคา
 ประกาศโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน 
เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารพร้อมหลังคา 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

...................................................................


เอกสารประกาศ /ckfinder/userfiles/files/passadu176581.pdf

เอกสารประกวดราคาจ้าง  /ckfinder/userfiles/files/passadu176582.pdf

เอกสารขอบเขตของงาน /ckfinder/userfiles/files/passadu176583(1).pdf

เอกสารสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง /ckfinder/userfiles/files/passadu176584.pdf

เอกสารตารางวงเงินงบประมาณและราคากลาง /ckfinder/userfiles/files/passadu176585.pdf


 
วันที่เขียน: 17-06-2015
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 807 คน: