เมนูหลัก
+  เมนูหลัก
+  ประวัติโรงพยาบาล
+  ผู้บริหารโรงพยาบาล
+  โครงสร้างองค์กร
+  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
+  การให้บริการผู้ป่วย
+  SLA มาตรฐานการให้บริการ
+  นโยบาย |ระเบียบ |มาตรฐาน
+  แผนงาน ผลการดำเนินงาน
+  งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
+  ขั้นตอน เอกสารหน่วยงาน
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  สมุดเยี่ยม
+  บล็อก
+  ดาวน์โหลด
+  สาระน่ารู้
+  ประมวลภาพกิจกรรม
+  ปฏิทินกิจกรรม
+  กระดานข่าว
+  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
+  Administrator
Link เพื่อนบ้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  สอบราคาก่อสร้างรั้วลวดหนาม โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอนประกาศโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
เรื่อง สอบราคาก่อสร้างรั้วลวดหนาม
ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน จำนวน 1 รายการ
.............................................................

ด้วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะสอบราคาก่อสร้างรวดรั้วหนาม
โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน จำนวน 1 รายการ 

เอกสารประกาศ /ckfinder/userfiles/files/passadu1806581.pdf

เอกสารสอบราคาจ้าง /ckfinder/userfiles/files/passadu1806582.pdf

ราคากลาง 1. /ckfinder/userfiles/files/ราคากลาง 1.pdf

ราคากลาง 2. /ckfinder/userfiles/files/ราคากลาง 2.pdf

ตารางปปช. /ckfinder/userfiles/files/passadu1806583.pdf  

 


 


 
วันที่เขียน: 18-06-2015
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 1095 คน: