เมนูหลัก
+  เมนูหลัก
+  ประวัติโรงพยาบาล
+  ผู้บริหารโรงพยาบาล
+  โครงสร้างองค์กร
+  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
+  การให้บริการผู้ป่วย
+  SLA มาตรฐานการให้บริการ
+  นโยบาย |ระเบียบ |มาตรฐาน
+  แผนงาน ผลการดำเนินงาน
+  งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
+  ขั้นตอน เอกสารหน่วยงาน
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  สมุดเยี่ยม
+  บล็อก
+  ดาวน์โหลด
+  สาระน่ารู้
+  ประมวลภาพกิจกรรม
+  ปฏิทินกิจกรรม
+  กระดานข่าว
+  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
+  Administrator
Link เพื่อนบ้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนสารกรองน้ำของระบบปะปาภายใน


ประกาศโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน 
เรื่อง ประกวดราคจ้างปรับปรุงเปลี่ยนสารกรองน้ำของระบบปะปาภายใน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)รายละเอียดเอกสารตามที่ได้แนบมาครับ 

1. ประกาศของโรงพยาบาล/ckfinder/userfiles/files/passadu13858-1.pdf

2.รายละเอียดของงานจ้าง/ckfinder/userfiles/files/passadu13858-2.pdf

3.ตารางวงเงินงบประมาณและราคากลางในการจ้าง/ckfinder/userfiles/files/passadu13858-3.pdf

4.บัญชีเอกสาร/ckfinder/userfiles/files/passadu13858-4.pdf 

5 บทนิยาม/ckfinder/userfiles/files/passadu13858-5.doc

6.ใบเสนอราคาจ้าง/ckfinder/userfiles/files/passadu13858-6.doc 

7.แบบสัญญาจ้าง/ckfinder/userfiles/files/passadu138581-7.doc

8. เอกสารประกวด /ckfinder/userfiles/files/เอกสารประกวด.pdf

 


 
วันที่เขียน: 26-08-2015
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 863 คน: