เมนูหลัก
+  เมนูหลัก
+  ประวัติโรงพยาบาล
+  ผู้บริหารโรงพยาบาล
+  โครงสร้างองค์กร
+  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
+  การให้บริการผู้ป่วย
+  SLA มาตรฐานการให้บริการ
+  นโยบาย |ระเบียบ |มาตรฐาน
+  แผนงาน ผลการดำเนินงาน
+  งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
+  ขั้นตอน เอกสารหน่วยงาน
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  สมุดเยี่ยม
+  บล็อก
+  ดาวน์โหลด
+  สาระน่ารู้
+  ประมวลภาพกิจกรรม
+  ปฏิทินกิจกรรม
+  กระดานข่าว
+  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
+  AdministratorLink เพื่อนบ้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกวดราคจ้างปรับปรุงเปลี่ยนสารกรองน้ำของระบบปะปาภายใน ครั้งที่ 2


ประกาศโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน 
เรื่อง ประกวดราคจ้างปรับปรุงเปลี่ยนสารกรองน้ำของระบบปะปาภายใน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)  ครั้งที่ 2รายละเอียดเอกสารตามที่ได้แนบมาครับ 

 1.เอกสารประกาศ /ckfinder/userfiles/files/รวมไฟล์ประกาศ ครั้งที่ 2.pdf

2.รายละเอียดคุณลักษณะของงาน /ckfinder/userfiles/files/รายละเอียดของงานจ้าง.pdf

3.เอกสารประกวดราคา ครั้งที่ 2 /ckfinder/userfiles/files/รวมไฟล์เอกสารประกวดราคา ครั้งที่ 2.pdf

4.บัญชีเอกสาร ส่วนที่ /ckfinder/userfiles/files/บัญชีเอกสารส่วนที่ 1.pdf

5.บัญชีเอกสารส่วนที่2 /ckfinder/userfiles/files/บัญชีเอกสารส่วนที่ 2.pdf

9.ตารางปปช  /ckfinder/userfiles/files/ปปช_7858.pdf


 
วันที่เขียน: 27-08-2015
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 653 คน: