เมนูหลัก
+  เมนูหลัก
+  ประวัติโรงพยาบาล
+  ผู้บริหารโรงพยาบาล
+  โครงสร้างองค์กร
+  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
+  การให้บริการผู้ป่วย
+  SLA มาตรฐานการให้บริการ
+  นโยบาย |ระเบียบ |มาตรฐาน
+  แผนงาน ผลการดำเนินงาน
+  งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
+  ขั้นตอน เอกสารหน่วยงาน
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  สมุดเยี่ยม
+  บล็อก
+  ดาวน์โหลด
+  สาระน่ารู้
+  ประมวลภาพกิจกรรม
+  ปฏิทินกิจกรรม
+  กระดานข่าว
+  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
+  Administrator
Link เพื่อนบ้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอนประกาศโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ 
ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน จำนวน 1 งาน 
ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดดังเอกสารต่อไปนี้  

1 เอกสารประกาศ /ckfinder/userfiles/files/ประกาศหน้าเดียวกัน.pdf

2. เอกสารประกวดราคา /ckfinder/userfiles/files/เอกสารประกวดหน้าเดียวกัน.pdf

3.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ /ckfinder/userfiles/files/รายละเอียดทำความสะอาด.pdf

4.ตารางปปช /ckfinder/userfiles/files/ปปชพัสดุ280858.pdf

5.ราคากลาง /ckfinder/userfiles/files/ราคากลาง 280858.pdf

 
วันที่เขียน: 28-08-2015
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 774 คน: