เมนูหลัก
+  เมนูหลัก
+  ประวัติโรงพยาบาล
+  ผู้บริหารโรงพยาบาล
+  โครงสร้างองค์กร
+  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
+  การให้บริการผู้ป่วย
+  SLA มาตรฐานการให้บริการ
+  นโยบาย |ระเบียบ |มาตรฐาน
+  แผนงาน ผลการดำเนินงาน
+  งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
+  ขั้นตอน เอกสารหน่วยงาน
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  สมุดเยี่ยม
+  บล็อก
+  ดาวน์โหลด
+  สาระน่ารู้
+  ประมวลภาพกิจกรรม
+  ปฏิทินกิจกรรม
+  กระดานข่าว
+  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
+  Administrator
Link เพื่อนบ้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอาหารผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ2559ประกาศโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอาหารผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2559
..........................................................................

ด้วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุอาหารผู้ป่วย
ประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 -30 กันยายน 2559 ราคากลาง 1,999,990 บาท 

รายละเอียดดังนี้ 

เอกสารประกาศ  /ckfinder/userfiles/files/passadu189581.pdf

เอกสารสอบ /ckfinder/userfiles/files/passadu189582.pdf

ราคากลาง /ckfinder/userfiles/files/passadu189583.pdf

คุณลักษณะเฉพาะ/ckfinder/userfiles/files/passadu189584.pdf


 
วันที่เขียน: 18-09-2015
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 823 คน: