เมนูหลัก
+  เมนูหลัก
+  ประวัติโรงพยาบาล
+  ผู้บริหารโรงพยาบาล
+  โครงสร้างองค์กร
+  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
+  การให้บริการผู้ป่วย
+  SLA มาตรฐานการให้บริการ
+  นโยบาย |ระเบียบ |มาตรฐาน
+  แผนงาน ผลการดำเนินงาน
+  งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
+  ขั้นตอน เอกสารหน่วยงาน
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  สมุดเยี่ยม
+  บล็อก
+  ดาวน์โหลด
+  สาระน่ารู้
+  ประมวลภาพกิจกรรม
+  ปฏิทินกิจกรรม
+  กระดานข่าว
+  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
+  Administrator
Link เพื่อนบ้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะงานในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง 1 ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะงาน โครงการจัดซื้อน้ำดื่มประจำปีงบประมาณ 2559


ตารางปปช07  /ckfinder/userfiles/files/ปปช_07 (น้ำดื่ม).pdf

ราคากลางคุณลักษณะเฉพาะงาน  /ckfinder/userfiles/files/น้ำดื่ม.pdf


2 ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะงาน โครงการจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้ารูปเล่มเอกสาร


ตารางปปช07  /ckfinder/userfiles/files/ปปช_07 (ถ่ายเอกสาร).pdf

ราคากลางคุณลักษณะเฉพาะงาน /ckfinder/userfiles/files/ถ่ายเอกสาร.pdf

 

3 ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะงาน โครงการจัดซื้อวัสดุอาหาร

ตารางปปช07 /ckfinder/userfiles/files/ปปช(อาหาร).pdf

คุณลักษณะอาหารเนื้อสัตว์ /ckfinder/userfiles/files/อาหารประเภทเนื้อสัตว์.pdf

คุณลักษณะอาหารผักสดผลไม้ /ckfinder/userfiles/files/ประเภทผักสดและผลไม้.pdf

คุณลักษณะอาหารแห้ง /ckfinder/userfiles/files/ประเภทอาหารแห้งและเบ็ดเตล็ด.pdf


 


 


 
วันที่เขียน: 30-09-2015
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 988 คน: