เมนูหลัก
+  เมนูหลัก
+  ประวัติโรงพยาบาล
+  ผู้บริหารโรงพยาบาล
+  โครงสร้างองค์กร
+  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
+  การให้บริการผู้ป่วย
+  SLA มาตรฐานการให้บริการ
+  นโยบาย |ระเบียบ |มาตรฐาน
+  แผนงาน ผลการดำเนินงาน
+  งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
+  ขั้นตอน เอกสารหน่วยงาน
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  สมุดเยี่ยม
+  บล็อก
+  ดาวน์โหลด
+  สาระน่ารู้
+  ประมวลภาพกิจกรรม
+  ปฏิทินกิจกรรม
+  กระดานข่าว
+  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
+  Administrator
Link เพื่อนบ้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  จัดซื้อวัสดุอาหารผู้ป่วย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ระบะเวลาตั้งแต่ 1 มค. - 31 มีค. 59

จัดซื้อวัสดุอาหารผู้ป่วย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ระบะเวลาตั้งแต่ 1 มค. - 31 มีค. 59

1. อาหารประเภทเนื้อสัตว์และไข่ จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 216,990 บาท

เอกสารดาวน์โหลด /ckfinder/userfiles/files/อาหารสดและเนื้อสัตว์.pdf

2. อาหารประเภทอาหารแห้งและเบ็ดเตล็ด จำนวน 44 รายการ เป็นเงิน 98,619 บาท

เอกสารดาวน์โหลด /ckfinder/userfiles/files/อาหารแห้งและเบ็ดเตล็ด.pdf

3. อาหารประเภทผักสดและผลไม้ จำนวน 43 รายการ เป็นเงิน 113,502 บาท

เอกสารดาวน์โหลด /ckfinder/userfiles/files/ประเภทผักสดและผลไม้.pdf


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  

เอกสารดาวน์โหลด /ckfinder/userfiles/files/IMG_0001.pdf

 

 


 
วันที่เขียน: 30-12-2015
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 835 คน: