เมนูหลัก
+  เมนูหลัก
+  ประวัติโรงพยาบาล
+  ผู้บริหารโรงพยาบาล
+  โครงสร้างองค์กร
+  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
+  การให้บริการผู้ป่วย
+  SLA มาตรฐานการให้บริการ
+  นโยบาย |ระเบียบ |มาตรฐาน
+  แผนงาน ผลการดำเนินงาน
+  งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
+  ขั้นตอน เอกสารหน่วยงาน
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  สมุดเยี่ยม
+  บล็อก
+  ดาวน์โหลด
+  สาระน่ารู้
+  ประมวลภาพกิจกรรม
+  ปฏิทินกิจกรรม
+  กระดานข่าว
+  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
+  Administrator










Link เพื่อนบ้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลานจอดรถ ประจำปีงบประมาณ 2559 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน 
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 480,000.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

 

รายละเอียดเอกสาร  1.  /ckfinder/userfiles/files/ปปช_07-ถนนคอนกรีต.pdf

  2.   /ckfinder/userfiles/files/ราคา-BOQ.pdf


 
วันที่เขียน: 15-01-2016
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 596 คน: