เมนูหลัก
+  เมนูหลัก
+  ประวัติโรงพยาบาล
+  ผู้บริหารโรงพยาบาล
+  โครงสร้างองค์กร
+  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
+  การให้บริการผู้ป่วย
+  SLA มาตรฐานการให้บริการ
+  นโยบาย |ระเบียบ |มาตรฐาน
+  แผนงาน ผลการดำเนินงาน
+  งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
+  ขั้นตอน เอกสารหน่วยงาน
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  สมุดเยี่ยม
+  บล็อก
+  ดาวน์โหลด
+  สาระน่ารู้
+  ประมวลภาพกิจกรรม
+  ปฏิทินกิจกรรม
+  กระดานข่าว
+  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
+  AdministratorLink เพื่อนบ้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอาหารผู้ป่วย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559
                                 

 

  ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอาหารผู้ป่วย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559
งวดระยะเวลาตั้งแต่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

 

  1. อาหารแห้งเบ็ดเตล็ด   รายละเอียดคลิก /ckfinder/userfiles/files/1อาหารแห้งเบ็ดเตล็ด3.pdf
  2. ผลไม้  รายละเอียดคลิก  /ckfinder/userfiles/files/2ผลไม้3.pdf
  3. เนื้อสัตว์ รายละเอียดคลิก  /ckfinder/userfiles/files/3เนื้อสัตว์3.pdf

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
รายละเอียดคลิก   /ckfinder/userfiles/files/4ปปช_07.pdf 


 


 


 
วันที่เขียน: 31-03-2016
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 685 คน: