เมนูหลัก
+  เมนูหลัก
+  ประวัติโรงพยาบาล
+  ผู้บริหารโรงพยาบาล
+  โครงสร้างองค์กร
+  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
+  การให้บริการผู้ป่วย
+  SLA มาตรฐานการให้บริการ
+  นโยบาย |ระเบียบ |มาตรฐาน
+  แผนงาน ผลการดำเนินงาน
+  งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
+  ขั้นตอน เอกสารหน่วยงาน
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  สมุดเยี่ยม
+  บล็อก
+  ดาวน์โหลด
+  สาระน่ารู้
+  ประมวลภาพกิจกรรม
+  ปฏิทินกิจกรรม
+  กระดานข่าว
+  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
+  Administrator
Link เพื่อนบ้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  วงเงินงบประมาณและราคากลาง โครงการจัดซื้อพัดลมเพดาน

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

โครงการ จัดซื้อ พัดลมเพดาน ขนาด 16 นิ้ว พร้อมติดตั้งที่อาคารผู้ป่วยนอก จำนวน 77 ตัว


เอกสารแนบ คลิกครับ   /ckfinder/userfiles/files/pasadufan.pdf


 
วันที่เขียน: 21-06-2016
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 897 คน: