เมนูหลัก
+  เมนูหลัก
+  ประวัติโรงพยาบาล
+  ผู้บริหารโรงพยาบาล
+  โครงสร้างองค์กร
+  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
+  การให้บริการผู้ป่วย
+  SLA มาตรฐานการให้บริการ
+  นโยบาย |ระเบียบ |มาตรฐาน
+  แผนงาน ผลการดำเนินงาน
+  งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
+  ขั้นตอน เอกสารหน่วยงาน
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  สมุดเยี่ยม
+  บล็อก
+  ดาวน์โหลด
+  สาระน่ารู้
+  ประมวลภาพกิจกรรม
+  ปฏิทินกิจกรรม
+  กระดานข่าว
+  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
+  AdministratorLink เพื่อนบ้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก


ประกาศโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสุบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ
(แบบดับเบิ้นแค็บ) ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน


รายละเอียดตามเอกสารแนบครับ 
เอกสารประกาศ  /ckfinder/userfiles/files/passdu ประกาศ.pdf

เอกสารสอบราคา /ckfinder/userfiles/files/passdu เอกสารสอบราคา.pdf

คุณลักษณะเฉพาะ /ckfinder/userfiles/files/passdu คุณลักษณะเฉพาะ.pdf


 
วันที่เขียน: 18-08-2016
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 515 คน: