เมนูหลัก
+  เมนูหลัก
+  ประวัติโรงพยาบาล
+  ผู้บริหารโรงพยาบาล
+  โครงสร้างองค์กร
+  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
+  การให้บริการผู้ป่วย
+  SLA มาตรฐานการให้บริการ
+  นโยบาย |ระเบียบ |มาตรฐาน
+  แผนงาน ผลการดำเนินงาน
+  งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
+  ขั้นตอน เอกสารหน่วยงาน
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  สมุดเยี่ยม
+  บล็อก
+  ดาวน์โหลด
+  สาระน่ารู้
+  ประมวลภาพกิจกรรม
+  ปฏิทินกิจกรรม
+  กระดานข่าว
+  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
+  Administrator
Link เพื่อนบ้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  รายละเอียดงานจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 3 ชั้น 10 ครอบครัว 20 ยูนิต รพ.ธมส.งานจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 3 ชั้น 10 ครอบครัว 20 ยูนิต
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 748 ตร.ม. โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 หลัง


รายละเอียดเอกสาร 

 1. บัญชีแสดงรายการสำหรับก่อสร้างอาคาร  
 /ckfinder/userfiles/files/BOQ-ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 
เซ็น.pdf  

2. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง   
/ckfinder/userfiles/files/passdu070859.pdf

3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 
/ckfinder/userfiles/files/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf


 
วันที่เขียน: 07-09-2016
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 851 คน: