เมนูหลัก
+  เมนูหลัก
+  ประวัติโรงพยาบาล
+  ผู้บริหารโรงพยาบาล
+  โครงสร้างองค์กร
+  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
+  การให้บริการผู้ป่วย
+  SLA มาตรฐานการให้บริการ
+  นโยบาย |ระเบียบ |มาตรฐาน
+  แผนงาน ผลการดำเนินงาน
+  งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
+  ขั้นตอน เอกสารหน่วยงาน
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  สมุดเยี่ยม
+  บล็อก
+  ดาวน์โหลด
+  สาระน่ารู้
+  ประมวลภาพกิจกรรม
+  ปฏิทินกิจกรรม
+  กระดานข่าว
+  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
+  Administrator
Link เพื่อนบ้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 3 ชั้น 10 ครอบครัวประกาศกรมการแพทย์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 3 ชั้น 10 ครอบครัว 20 ยูนิตพื้นที่ใช้สอยประมาณ 748 ตร.ม.
โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 หลัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก 

เอกสารประกาศ
 /ckfinder/userfiles/files/ร่างประกาศ.pdf

ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 /ckfinder/userfiles/files/ร่างเอกสารประกวดราคา.pdf

 


 
วันที่เขียน: 07-09-2016
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 681 คน: