เมนูหลัก
+  เมนูหลัก
+  ประวัติโรงพยาบาล
+  ผู้บริหารโรงพยาบาล
+  โครงสร้างองค์กร
+  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
+  การให้บริการผู้ป่วย
+  SLA มาตรฐานการให้บริการ
+  นโยบาย |ระเบียบ |มาตรฐาน
+  แผนงาน ผลการดำเนินงาน
+  งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
+  ขั้นตอน เอกสารหน่วยงาน
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  สมุดเยี่ยม
+  บล็อก
+  ดาวน์โหลด
+  สาระน่ารู้
+  ประมวลภาพกิจกรรม
+  ปฏิทินกิจกรรม
+  กระดานข่าว
+  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
+  Administrator
Link เพื่อนบ้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 3 ชั้น 10 ครอบครัว 20 ยูนิต


ประกาศ กรมการแพทย์
เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 3ชั้น 10ครอบครัว 20ยูนิต พื้นที่ใช้สอยประมาณ 748 ตารางแมตร
โรงพยาบาละัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน ต ปางหมู อ เมือง จ แม่ฮ่องสอน จำนวน 1 หลัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)


เอกสารประกาศ คลิก/ckfinder/userfiles/files/passadu2109591.pdf

เอกสารประกวดราคา คลิก/ckfinder/userfiles/files/passadu2109592.pdf
 


 
วันที่เขียน: 21-09-2016
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 773 คน: