เมนูหลัก
+  เมนูหลัก
+  ประวัติโรงพยาบาล
+  ผู้บริหารโรงพยาบาล
+  โครงสร้างองค์กร
+  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
+  การให้บริการผู้ป่วย
+  SLA มาตรฐานการให้บริการ
+  นโยบาย |ระเบียบ |มาตรฐาน
+  แผนงาน ผลการดำเนินงาน
+  งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
+  ขั้นตอน เอกสารหน่วยงาน
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  สมุดเยี่ยม
+  บล็อก
+  ดาวน์โหลด
+  สาระน่ารู้
+  ประมวลภาพกิจกรรม
+  ปฏิทินกิจกรรม
+  กระดานข่าว
+  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
+  Administrator
Link เพื่อนบ้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  จัดซื้อค่าวัสดุอาหารสำหรับผู้ป่วย ประจำปี 2560 รอบที่ 1 

  จัดซื้อข้าวสารสำหรับผู้ป่วย ประจำปี 2560
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560


ตารางวงเงินงบประมาณและราคาที่ได้รับจัดสรร คลิก = /ckfinder/userfiles/files/ปปช_07-ข้าวสาร.pdf

คุณลักษณะข้าวสาร คลิก = /ckfinder/userfiles/files/ราคากลางข้าวสาร.pdfจัดซื้อค่าวัสดุอาหารสำหรับผู้ป่วย ประจำปี 2560 รอบที่ 1
(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559)

ตารางวงเงินงบประมาณและราคาที่ได้รับจัดสรร /ckfinder/userfiles/files/ค่าวัสดุ-ปปช-07.pdf

คุณลักษณะอาหารประเภทเนื้อสัตว์และไข่ /ckfinder/userfiles/files/อาหารประเภทเนื้อสัตว์และไข่.pdf

คุณลักษณะอาหารประเภทผัดสดและผลไม้ /ckfinder/userfiles/files/อาหารประเภทผัดสดและผลไม้.pdf

คุณลักษณะอาหารแห้งและเบ็ดเตล็ด /ckfinder/userfiles/files/อาหารแห้งและเบ็ดเตล็ด(2).pdf
 
วันที่เขียน: 01-10-2016
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 1056 คน: