เมนูหลัก
+  เมนูหลัก
+  ประวัติโรงพยาบาล
+  ผู้บริหารโรงพยาบาล
+  โครงสร้างองค์กร
+  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
+  การให้บริการผู้ป่วย
+  SLA มาตรฐานการให้บริการ
+  นโยบาย |ระเบียบ |มาตรฐาน
+  แผนงาน ผลการดำเนินงาน
+  งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
+  ขั้นตอน เอกสารหน่วยงาน
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  สมุดเยี่ยม
+  บล็อก
+  ดาวน์โหลด
+  สาระน่ารู้
+  ประมวลภาพกิจกรรม
+  ปฏิทินกิจกรรม
+  กระดานข่าว
+  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
+  Administrator
Link เพื่อนบ้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  จัดจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารถอนพิษยาโครงการ จัดจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารถอนพิษยา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน


1. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตาราง ปปช.01

รายละเอียดคลิก >>  /ckfinder/userfiles/files/passadu092601.pdf

 2. ราคากลาง 

รายละเอียดคลิก >>  /ckfinder/userfiles/files/passadu092602.pdf


 
วันที่เขียน: 09-02-2017
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 738 คน: