เมนูหลัก
+  เมนูหลัก
+  ประวัติโรงพยาบาล
+  ผู้บริหารโรงพยาบาล
+  โครงสร้างองค์กร
+  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
+  การให้บริการผู้ป่วย
+  SLA มาตรฐานการให้บริการ
+  นโยบาย |ระเบียบ |มาตรฐาน
+  แผนงาน ผลการดำเนินงาน
+  งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
+  ขั้นตอน เอกสารหน่วยงาน
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  สมุดเยี่ยม
+  บล็อก
+  ดาวน์โหลด
+  สาระน่ารู้
+  ประมวลภาพกิจกรรม
+  ปฏิทินกิจกรรม
+  กระดานข่าว
+  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
+  Administrator




Link เพื่อนบ้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  วงเงินงบประมาณและราคากลางพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
ซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล
ขนาดกระดาษบันทึก แบบ thermal ไม่น้อยกว่า A4 แบบ 12 channel พร้อมระบบวิเคราะห์ผล จำนวน 1 เครื่อง
 
                            วงเงินงบประมาณและราคากลาง   /ckfinder/userfiles/files/ราคากลางอีเคจี.pdf
                            รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  /ckfinder/userfiles/files/รายละเอียดคุณลักษณะ-อีเคจี.pdf

 
วันที่เขียน: 03-03-2017
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 790 คน: