เมนูหลัก
+  เมนูหลัก
+  ประวัติโรงพยาบาล
+  ผู้บริหารโรงพยาบาล
+  โครงสร้างองค์กร
+  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
+  การให้บริการผู้ป่วย
+  SLA มาตรฐานการให้บริการ
+  นโยบาย |ระเบียบ |มาตรฐาน
+  แผนงาน ผลการดำเนินงาน
+  งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
+  ขั้นตอน เอกสารหน่วยงาน
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  สมุดเยี่ยม
+  บล็อก
+  ดาวน์โหลด
+  สาระน่ารู้
+  ประมวลภาพกิจกรรม
+  ปฏิทินกิจกรรม
+  กระดานข่าว
+  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
+  Administrator
Link เพื่อนบ้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ตารางวงเงินงบประมาณและราคากลาง งานจัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

ชื่อโครงการ  ออกแบบตกแต่งอาคาร(งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมพร้อมติดตั้ง
สำหรับอาคารคนไข้นอกหลังใหม่)


รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ราคากลาง  คลิก /ckfinder/userfiles/files/passadu30360-21.pdf

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ คลิก /ckfinder/userfiles/files/passadu30360-22.pdf


 
วันที่เขียน: 30-03-2017
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 669 คน: