เมนูหลัก
+  เมนูหลัก
+  ประวัติโรงพยาบาล
+  ผู้บริหารโรงพยาบาล
+  โครงสร้างองค์กร
+  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
+  การให้บริการผู้ป่วย
+  SLA มาตรฐานการให้บริการ
+  นโยบาย |ระเบียบ |มาตรฐาน
+  แผนงาน ผลการดำเนินงาน
+  งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
+  ขั้นตอน เอกสารหน่วยงาน
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  สมุดเยี่ยม
+  บล็อก
+  ดาวน์โหลด
+  สาระน่ารู้
+  ประมวลภาพกิจกรรม
+  ปฏิทินกิจกรรม
+  กระดานข่าว
+  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
+  Administrator
Link เพื่อนบ้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศจัดจ้างซ่อมแซมอาคารพักพยาบาล 12 ห้อง โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอนประกาศโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
...............................................................................................

ด้วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะสอบราคาจัดจ้างซ่อมแซม
อาคารพักพยาบาล 12 ห้อง (6 ครอบครัว)ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
จำนวน 1 งาน  เนื่องจากอาคารมีอายุการใช้งานนาน ทำให้สภาพอาคารเสื่อมโทรมและชำรุด
รายละเอียดและเอกสารตามลิงค์แนบท้าย ครับ 

ประกาศโรงพยาบาล   คลิก /ckfinder/userfiles/files/passadu7660-1.pdf

เอกสารสอบราคา คลิก /ckfinder/userfiles/files/passadu7660-2.pdf

ราคากลาง คลิก /ckfinder/userfiles/files/passadu7660-3.pdf

ตาราง ป.ป.ช. คลิก /ckfinder/userfiles/files/passadu7660-4.pdf


 
วันที่เขียน: 07-06-2017
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 642 คน: