เมนูหลัก
+  เมนูหลัก
+  ประวัติโรงพยาบาล
+  ผู้บริหารโรงพยาบาล
+  โครงสร้างองค์กร
+  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
+  การให้บริการผู้ป่วย
+  SLA มาตรฐานการให้บริการ
+  นโยบาย |ระเบียบ |มาตรฐาน
+  แผนงาน ผลการดำเนินงาน
+  งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
+  ขั้นตอน เอกสารหน่วยงาน
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  สมุดเยี่ยม
+  บล็อก
+  ดาวน์โหลด
+  สาระน่ารู้
+  ประมวลภาพกิจกรรม
+  ปฏิทินกิจกรรม
+  กระดานข่าว
+  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
+  AdministratorLink เพื่อนบ้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่งประกาศ โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน 

เรื่อง สอบราคาซื้อครุ๓ัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี
ตำบลปางหมู  อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ปีงบประมาณ 2561 

.................................................................

รายละเอียดเอกสารดังนี้ 

เอกสารประกาศสอบ  /ckfinder/userfiles/files/passadu180760-1.pdf
คุณลักษณะเฉพาะ /ckfinder/userfiles/files/passadu180760-2.pdf
ตารางวงเงินงบประมาณและราคากลาง /ckfinder/userfiles/files/passadu180760-3.pdf
เอกสารสอบราคา /ckfinder/userfiles/files/passadu180760-4.pdf


 
วันที่เขียน: 18-07-2017
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 400 คน: