เมนูหลัก
+  เมนูหลัก
+  ประวัติโรงพยาบาล
+  ผู้บริหารโรงพยาบาล
+  โครงสร้างองค์กร
+  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
+  การให้บริการผู้ป่วย
+  SLA มาตรฐานการให้บริการ
+  นโยบาย |ระเบียบ |มาตรฐาน
+  แผนงาน ผลการดำเนินงาน
+  งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
+  ขั้นตอน เอกสารหน่วยงาน
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  สมุดเยี่ยม
+  บล็อก
+  ดาวน์โหลด
+  สาระน่ารู้
+  ประมวลภาพกิจกรรม
+  ปฏิทินกิจกรรม
+  กระดานข่าว
+  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
+  AdministratorLink เพื่อนบ้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาล(e-bidding)
ประกาศโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน 


เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

.........................................................................


เอกสารตามเอกสารแนบครับ

เอกสารประกาศ  /ckfinder/userfiles/files/passadu150860-1.pdf

เอกสาร ประกวด /ckfinder/userfiles/files/passadu150860-2.pdf

รายละเอียดคุณลักษณะ /ckfinder/userfiles/files/passadu150860-3.pdf

ตารา ปปช /ckfinder/userfiles/files/passadu150860-4.pdf


 
วันที่เขียน: 15-08-2017
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 392 คน: