เมนูหลัก
+  เมนูหลัก
+  ประวัติโรงพยาบาล
+  ผู้บริหารโรงพยาบาล
+  โครงสร้างองค์กร
+  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
+  การให้บริการผู้ป่วย
+  SLA มาตรฐานการให้บริการ
+  นโยบาย |ระเบียบ |มาตรฐาน
+  แผนงาน ผลการดำเนินงาน
+  งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
+  ขั้นตอน เอกสารหน่วยงาน
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  สมุดเยี่ยม
+  บล็อก
+  ดาวน์โหลด
+  สาระน่ารู้
+  ประมวลภาพกิจกรรม
+  ปฏิทินกิจกรรม
+  กระดานข่าว
+  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
+  Administrator
Link เพื่อนบ้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาล รถตู้ ครั้งที่ 3ประกาศ โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)    ครั้งที่ 3
รายละเอียดตามเอกสารแนบดังนี้ 

1. เอกสารประกาศ คลิก /ckfinder/userfiles/files/passadu2109601.pdf

2. เอกสารประกวดราคา คลิก/ckfinder/userfiles/files/passadu2109602.pdf

3. คุณลักษณะเฉพาะรถพยาบาล คลิก/ckfinder/userfiles/files/passadu2109603.pdf

4. ตารางวงเงินงบประมาณและราคากลาง คลิก /ckfinder/userfiles/files/passadu2109604.pdf


 
วันที่เขียน: 21-09-2017
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 521 คน: