เมนูหลัก
+  เมนูหลัก
+  ประวัติโรงพยาบาล
+  ผู้บริหารโรงพยาบาล
+  โครงสร้างองค์กร
+  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
+  การให้บริการผู้ป่วย
+  SLA มาตรฐานการให้บริการ
+  นโยบาย |ระเบียบ |มาตรฐาน
+  แผนงาน ผลการดำเนินงาน
+  งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
+  ขั้นตอน เอกสารหน่วยงาน
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  สมุดเยี่ยม
+  บล็อก
+  ดาวน์โหลด
+  สาระน่ารู้
+  ประมวลภาพกิจกรรม
+  ปฏิทินกิจกรรม
+  กระดานข่าว
+  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
+  Administrator
Link เพื่อนบ้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร ไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง 1 คัน ด้วยวิธี e-biddingประกาศโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน 

เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร ไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

รายละเอียดและเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 

1. เอกสาร ประกาศ /ckfinder/userfiles/files/passadu2811601.pdf

2. เอกสาร ประกวดราคา /ckfinder/userfiles/files/passadu2811602.pdf

3. เอกสาร เงื่อนไขการให้บริการรถยนต์เช่า /ckfinder/userfiles/files/passadu2811603.pdf

4. เอกสาร วงเงินงบประมาณและราคากลาง /ckfinder/userfiles/files/passadu2811604.pdf


 
วันที่เขียน: 28-11-2017
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 487 คน: