เมนูหลัก
+  เมนูหลัก
+  ประวัติโรงพยาบาล
+  ผู้บริหารโรงพยาบาล
+  โครงสร้างองค์กร
+  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
+  การให้บริการผู้ป่วย
+  SLA มาตรฐานการให้บริการ
+  นโยบาย |ระเบียบ |มาตรฐาน
+  แผนงาน ผลการดำเนินงาน
+  งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
+  ขั้นตอน เอกสารหน่วยงาน
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  สมุดเยี่ยม
+  บล็อก
+  ดาวน์โหลด
+  สาระน่ารู้
+  ประมวลภาพกิจกรรม
+  ปฏิทินกิจกรรม
+  กระดานข่าว
+  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
+  Administrator
Link เพื่อนบ้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  สอบราคาซ่อมแซมห้องน้ำผู้ป่วยตึกดาหลาและตึกปาริชาติ จำนวน 2 รายการ

ประกาศโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน

เรื่อง สอบราคาซ่อมแซมห้องน้ำผู้ป่วยตึกดาหลาและตึกปาริชาติ จำนวน 2 ราการ

ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน

........................................................................................................................

ด้วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอนมีความประสงค์จัดจ้างซ่อมแซมห้องน้ำผู้ป่วยตึกดาหลาและตึกปาริชาติ จำนวน 2 รายการ ด้วยเงินงบประมาณ ประจำปีพ.ศ. 2556

ด้วยวิธีสอบราคา รายละเอียดดังเอกสารแนบนี้
 


 
วันที่เขียน: 30-05-2013
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 1286 คน: