เมนูหลัก
+  เมนูหลัก
+  ประวัติโรงพยาบาล
+  ผู้บริหารโรงพยาบาล
+  โครงสร้างองค์กร
+  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
+  การให้บริการผู้ป่วย
+  SLA มาตรฐานการให้บริการ
+  นโยบาย |ระเบียบ |มาตรฐาน
+  แผนงาน ผลการดำเนินงาน
+  งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
+  การเงินการบัญชี
+  ขั้นตอน เอกสารหน่วยงาน
+  ITA
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  สมุดเยี่ยม
+  บล็อก
+  ดาวน์โหลด
+  สาระน่ารู้
+  ประมวลภาพกิจกรรม
+  ปฏิทินกิจกรรม
+  กระดานข่าว
+  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
+  Administrator
Link เพื่อนบ้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค)

ประกาศกรมการแพทย์


เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค ) และกำหนดวันเวลาสอบ 

ลำดับที่ 1 หมายเลขประจำตัวสอบ 001     นางสาววรรณี  สรเสริฐ

ลำดับที่ 2  หมายเลขประจำตัวสอบ 002    นางอุบล   มณีจันทร์

ลำดับที่ 3  หมายเลขประจำตัวสอบ 006   นางสาวจันทร์   จายค่ำ

ลำดับที่ 4 หมายเลขประจำตัวสอบ 024    นายสิทธิวัชร์   กัณฑา

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบครับ

 


 
วันที่เขียน: 11-07-2013
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 1610 คน:
>