เมนูหลัก
+  เมนูหลัก
+  ประวัติโรงพยาบาล
+  ผู้บริหารโรงพยาบาล
+  โครงสร้างองค์กร
+  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
+  การให้บริการผู้ป่วย
+  SLA มาตรฐานการให้บริการ
+  นโยบาย |ระเบียบ |มาตรฐาน
+  แผนงาน ผลการดำเนินงาน
+  งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
+  การเงินการบัญชี
+  ขั้นตอน เอกสารหน่วยงาน
+  ITA
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  สมุดเยี่ยม
+  บล็อก
+  ดาวน์โหลด
+  สาระน่ารู้
+  ประมวลภาพกิจกรรม
+  ปฏิทินกิจกรรม
+  กระดานข่าว
+  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
+  Administrator
Link เพื่อนบ้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น

ประกาศโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น 

ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ อัตรา
ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารถอนพิษยา โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน

รายละเอียดเอกสาร คลิก /ckfinder/userfiles/files/human_nurse301257.pdf

หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๖๑-๓๐๕๑ ในวันและเวลาราชการ

 


 
วันที่เขียน: 30-12-2014
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 1300 คน:
>