เมนูหลัก
+  เมนูหลัก
+  ประวัติโรงพยาบาล
+  ผู้บริหารโรงพยาบาล
+  โครงสร้างองค์กร
+  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
+  การให้บริการผู้ป่วย
+  SLA มาตรฐานการให้บริการ
+  นโยบาย |ระเบียบ |มาตรฐาน
+  แผนงาน ผลการดำเนินงาน
+  งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
+  การเงินการบัญชี
+  ขั้นตอน เอกสารหน่วยงาน
+  ITA
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  สมุดเยี่ยม
+  บล็อก
+  ดาวน์โหลด
+  สาระน่ารู้
+  ประมวลภาพกิจกรรม
+  ปฏิทินกิจกรรม
+  กระดานข่าว
+  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
+  Administrator
Link เพื่อนบ้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปประกาศกรมการแพทย์
เรื่อง รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

................................................................

ด้วยกรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้  ตำแหน่งพนักงานบริการ และตำแหน่ง
พนังานธุรการ ปฎิบัติงานที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน

รายละเอียดการสมัคร /ckfinder/userfiles/files/human2358.pdf

เอกสารแนบครับ  /ckfinder/userfiles/files/เอกสารแนบ1.pdf


 
วันที่เขียน: 06-03-2015
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 1815 คน:
>