เมนูหลัก
+  เมนูหลัก
+  ประวัติโรงพยาบาล
+  ผู้บริหารโรงพยาบาล
+  โครงสร้างองค์กร
+  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
+  การให้บริการผู้ป่วย
+  SLA มาตรฐานการให้บริการ
+  นโยบาย |ระเบียบ |มาตรฐาน
+  แผนงาน ผลการดำเนินงาน
+  งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
+  การเงินการบัญชี
+  ขั้นตอน เอกสารหน่วยงาน
+  ITA
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  สมุดเยี่ยม
+  บล็อก
+  ดาวน์โหลด
+  สาระน่ารู้
+  ประมวลภาพกิจกรรม
+  ปฏิทินกิจกรรม
+  กระดานข่าว
+  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
+  Administrator
Link เพื่อนบ้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
  รับโอน/ย้าย ข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ รับโอน/ย้าย ข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติงาน

จำนวน 1 อัตรา


ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน


โทร.053-613050 ต่อ 604  ในวันและเวลาราชการ

ตั้งแต่บัดนี้  จนถึง วันที่ ๘ กันยายน 2558

แบบคำขอโอน/ย้าย /ckfinder/userfiles/files/ใบขอโอน.doc


 
วันที่เขียน: 27-08-2015
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 1262 คน:
>