เมนูหลัก
+  เมนูหลัก
+  ประวัติโรงพยาบาล
+  ผู้บริหารโรงพยาบาล
+  โครงสร้างองค์กร
+  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
+  การให้บริการผู้ป่วย
+  SLA มาตรฐานการให้บริการ
+  นโยบาย |ระเบียบ |มาตรฐาน
+  แผนงาน ผลการดำเนินงาน
+  งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
+  การเงินการบัญชี
+  ขั้นตอน เอกสารหน่วยงาน
+  ITA
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  สมุดเยี่ยม
+  บล็อก
+  ดาวน์โหลด
+  สาระน่ารู้
+  ประมวลภาพกิจกรรม
+  ปฏิทินกิจกรรม
+  กระดานข่าว
+  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
+  Administrator
Link เพื่อนบ้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
  เชิญชวนข้าราชการและประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

เชิญชวนข้าราชการและประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

 

ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.

คลิก เพื่อลงนามครับ 

วิธีการร่วมลงนาม

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. http://www2.ocsc.go.th/

2. เลือกตรงเมนู หรือรูปภาพเชิญร่วมลงนาม

3. กรอกข้อมูล ชื่อหน่วยงานที่สังกัด แล้วคลิกบันทึก

4.พิมพ์คำกล่าวสัตย์ปฏิญาณ หรือเลือกพิมพ์เพื่อเก็บไว้ เป็นคติเตือนใจในการใช้ชีวิต
เป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ซื่อสัตย์สุจริต สร้างสรรค์คุณประใยชน์ให้กับแผ่นดิน 

ตัวอย่าง เอกสารเมื่อร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเรียบร้อยแล้ว 

 


 
วันที่เขียน: 04-12-2015
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 1197 คน:
>