เมนูหลัก
+  เมนูหลัก
+  ประวัติโรงพยาบาล
+  ผู้บริหารโรงพยาบาล
+  โครงสร้างองค์กร
+  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
+  การให้บริการผู้ป่วย
+  SLA มาตรฐานการให้บริการ
+  นโยบาย |ระเบียบ |มาตรฐาน
+  แผนงาน ผลการดำเนินงาน
+  งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
+  การเงินการบัญชี
+  ขั้นตอน เอกสารหน่วยงาน
+  ITA
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  สมุดเยี่ยม
+  บล็อก
+  ดาวน์โหลด
+  สาระน่ารู้
+  ประมวลภาพกิจกรรม
+  ปฏิทินกิจกรรม
+  กระดานข่าว
+  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
+  Administrator
Link เพื่อนบ้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้ั้น ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษประกาศโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้ั้น

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

...........................................................................................

ตำแหน่งเลขที่ 6216 หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

รายละเอียดคลิก /ckfinder/userfiles/files/human2210616216.pdf 


 
วันที่เขียน: 22-10-2018
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 445 คน:
>