เมนูหลัก
+  เมนูหลัก
+  ประวัติโรงพยาบาล
+  ผู้บริหารโรงพยาบาล
+  โครงสร้างองค์กร
+  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
+  การให้บริการผู้ป่วย
+  SLA มาตรฐานการให้บริการ
+  นโยบาย |ระเบียบ |มาตรฐาน
+  แผนงาน ผลการดำเนินงาน
+  งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
+  การเงินการบัญชี
+  ขั้นตอน เอกสารหน่วยงาน
+  ITA
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  สมุดเยี่ยม
+  บล็อก
+  ดาวน์โหลด
+  สาระน่ารู้
+  ประมวลภาพกิจกรรม
+  ปฏิทินกิจกรรม
+  กระดานข่าว
+  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
+  Administrator
Link เพื่อนบ้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ พนักงานช่วยการพยาบาล และนักวิชาการพัสดุ
ด้วยกรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล
และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  ปฎิบัติงานที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน

รายละเอียดตามเอกสารแนบครับ /ckfinder/userfiles/files/190356_0001.pdf
 
วันที่เขียน: 19-03-2013
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 2522 คน:
>