เมนูหลัก
+  เมนูหลัก
+  ประวัติโรงพยาบาล
+  ผู้บริหารโรงพยาบาล
+  โครงสร้างองค์กร
+  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
+  การให้บริการผู้ป่วย
+  SLA มาตรฐานการให้บริการ
+  นโยบาย |ระเบียบ |มาตรฐาน
+  แผนงาน ผลการดำเนินงาน
+  งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
+  การเงินการบัญชี
+  ขั้นตอน เอกสารหน่วยงาน
+  ITA
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  สมุดเยี่ยม
+  บล็อก
+  ดาวน์โหลด
+  สาระน่ารู้
+  ประมวลภาพกิจกรรม
+  ปฏิทินกิจกรรม
+  กระดานข่าว
+  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
+  Administrator
Link เพื่อนบ้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลำดับที่ 1  002  นางรุ่งนภา   กลิ่นขจร
ลำดับที่ 2  004  นางสาววรณัน   ศรีเมือง
ลำดับที่ 3  007  นายณรงค์เดช   ทองไทย

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

ลำดับที่ 1  007   นางสาวปิยวรรณ   คฤหาสน์ทอง
ลำดับที่ 2  014   นางสาวลดาวัลย์   เท็กตะหย่า
ลำดับที่ 3  002นางสาวจิดาภา   ตรัสวงค์

ลายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบครับ /ckfinder/userfiles/files/IMG.pdf


 
วันที่เขียน: 06-02-2013
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 2487 คน:
>