เมนูหลัก
+  เมนูหลัก
+  ประวัติโรงพยาบาล
+  ผู้บริหารโรงพยาบาล
+  โครงสร้างองค์กร
+  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
+  การให้บริการผู้ป่วย
+  SLA มาตรฐานการให้บริการ
+  นโยบาย |ระเบียบ |มาตรฐาน
+  แผนงาน ผลการดำเนินงาน
+  งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
+  การเงินการบัญชี
+  ขั้นตอน เอกสารหน่วยงาน
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  สมุดเยี่ยม
+  บล็อก
+  ดาวน์โหลด
+  สาระน่ารู้
+  ประมวลภาพกิจกรรม
+  ปฏิทินกิจกรรม
+  กระดานข่าว
+  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
+  Administrator
Link เพื่อนบ้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร ไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง 1 คันด้วย e-bidding ครั้งที่ 2ประกาศโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน 

เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) (ครั้งที่ 2)

 

                   โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,485,000 บาท 

 

รายละเอียดเอกสาร ดังต่อไปนี้ 

1. เอกสารประกาศ /ckfinder/userfiles/files/passadu061225601-2.pdf

2. เอกสารประกวดราคาเช่า /ckfinder/userfiles/files/passadu061225602-2.pdf


 
วันที่เขียน: 06-12-2017
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 590 คน: