เมนูหลัก
+  เมนูหลัก
+  ประวัติโรงพยาบาล
+  ผู้บริหารโรงพยาบาล
+  โครงสร้างองค์กร
+  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
+  การให้บริการผู้ป่วย
+  SLA มาตรฐานการให้บริการ
+  นโยบาย |ระเบียบ |มาตรฐาน
+  แผนงาน ผลการดำเนินงาน
+  งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
+  ขั้นตอน เอกสารหน่วยงาน
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  สมุดเยี่ยม
+  บล็อก
+  ดาวน์โหลด
+  สาระน่ารู้
+  ประมวลภาพกิจกรรม
+  ปฏิทินกิจกรรม
+  กระดานข่าว
+  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
+  Administrator
Link เพื่อนบ้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล(รถตู้)ประกาศโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาล(รถตู้)ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี
 หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดเอกสารคลิก 
1. เอกสารประกาศ /ckfinder/userfiles/files/passadu12761-1.pdf 

2. คุณลักษณะรถพยาบาล /ckfinder/userfiles/files/passadu12761-2.pdf

3. ตารางวงเงินงบประมาณและราคากลาง /ckfinder/userfiles/files/passadu12761-3.pdf


 
วันที่เขียน: 12-07-2018
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 289 คน: